Rule Picture

SavaşçıKATiL  DEĞİLDİR

Savaşçı

Katil  DEĞİLDİR

Cenevre Çağrısı’nın Savaş Kurallarına dair medya kampanyası

Savaşda herşeye müsaade edilmez. Savaşın da kuralları vardır

Savaşçılar çatışma sırasında uluslararası hukuk ve özellikle de Cenevre Sözleşmelerince belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallar savaşan tarafların savaşın sivil halk üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik hareket etmeleri için oluşturulmuşlardır.

Örneğin, çatışan taraflar sivillere ve okul gibi binalara yönelik saldırılardan kaçınmak zorundadırlar. Ayrıca bütün sağlık tesislerine ya da sağlıkçılara saygı duymak, halkı zorla yerlerinden etmemek ve tutuklulara işkence yapmaktan da kaçınmak zorundadırlar.

Rule Picture
Rule Picture

Uygulama

Savaşçı KATİL  DEĞİLDİR testi

Savaş Kuralları ile
bilginizi test edin

 • 28 durum senaryosu
 • 6 başlık
 • 2 zorluk derecesi
Logo

Savaşın limitleri vardır ve herşeye müsaade edilmez

Düşman güçleri bir hastanenin içinde ise ve oradan sizi hedef alıyorlarsa bu hastane hedef olabilir mi? 18 yaşında olup olmadığından emin olmadığınız bir genci güçlerinize kabul edebilir misiniz ? Polis güçleri yasal bir hedef midir?

Bu soruların cevaplarını bu teste bulacaksınız. Savaş taktikleri, temel haklar, sağlık hizmetleri ve yardım, silahlar ya da çocukların korunması gibi farklı başlıkları kapsayan 28 senaryoyu takip edeceksiniz. 8 konu başlığını bitirdiğiniz zaman Komutan Seviyesindeki daha karmaşık senaryolara geçebilirsiniz.

Apple icon
Android icon

Cenevre Çağrısı’nın

SİLAHLI İÇ ÇATIŞMALARDA

savaşçıların davranışlarına
yönelik 15 kuralı

 • 1

  Sivillere, sivillerin mülklerine ve sivil kamu binalarına saldırmayın.

  Rule Picture
 • 4

  Yasaklanmış silahları kullanmayın ve yasadışı savaş yöntemlerine başvurmayın.

  Rule Picture
 • 7

  Rehine almayın ve insani kalkan kullanmayın.

  Rule Picture
 • 10

  Kadınlara saygılı davranın. Kimseye tecavüz etmeyin ve cinsel 12 istismarda bulunmayın ve cinsel istismar ile tecavüze göz yummayın.

  Rule Picture
 • 13

  İhtiyaç duyan sivillere tarafsız insani yardım götürülmesine müsaade edin.

  Rule Picture
 • 2

  Sivil kaybının askeri avantajdan çok daha fazla olacağı saldırılarda bulunmayın.

  Rule Picture
 • 5

  İster dost olsun ister düşman yaralı ve ölüleri toplayın ve yaralıların bakımını yapın.

  Rule Picture
 • 8

  Kendilerinin güvenliği ya da zorunlu askeri nedenlerle olmadığı sürece sivilleri yerlerinden etmeyin.

  Rule Picture
 • 11

  Çocukları koruyun. Onları silah altına almayın ve savaşlarda kullanmayın.

  Rule Picture
 • 14

  Bu kararları uygulamaya koyun. Düşman göstermese bile siz bunlara saygı gösterin. Silahlı çatışma hukukunu ihlal eden misillemelerde bulunmayın

  Rule Picture
 • 3

  Saldırılardan önce ve saldırı esnasında sivilleri korumak için gerekli tedbirleri alın.

  Rule Picture
 • 6

  Tutsakların ve kontrolünüz altındaki diğer insanların haklarına saygı gösterin ve onlara insanca davranın. Yargısız infaz yapmayın.

  Rule Picture
 • 9

  Sivillerin mülklerine saygılı olun. Yağma ve hırsızlık yapmayın.

  Rule Picture
 • 12

  Sağlık personeline, hastanelere ve ambulanslara saygılı davranın Kızılay ya da Kızılhaç gibi koruyucu sembolleri kötü niyetli kullanmayın.

  Rule Picture
 • 15

  Bu esasları ihlal etmeyin. İhlal edilmesi halinde komutanınıza haber verin. İhlaller uluslararası standartlara uygun olarak soruşturulmalı ve cezalandırılmalıdır.

  Rule Picture
 • 1

  Sivillere, sivillerin mülklerine ve sivil kamu binalarına saldırmayın.

  Rule Picture
 • 2

  Sivil kaybının askeri avantajdan çok daha fazla olacağı saldırılarda bulunmayın.

  Rule Picture
 • 3

  Saldırılardan önce ve saldırı esnasında sivilleri korumak için gerekli tedbirleri alın.

  Rule Picture
 • 4

  Yasaklanmış silahları kullanmayın ve yasadışı savaş yöntemlerine başvurmayın.

  Rule Picture
 • 5

  İster dost olsun ister düşman yaralı ve ölüleri toplayın ve yaralıların bakımını yapın.

  Rule Picture
 • 6

  Tutsakların ve kontrolünüz altındaki diğer insanların haklarına saygı gösterin ve onlara insanca davranın. Yargısız infaz yapmayın.

  Rule Picture
 • 7

  Rehine almayın ve insani kalkan kullanmayın.

  Rule Picture
 • 8

  Kendilerinin güvenliği ya da zorunlu askeri nedenlerle olmadığı sürece sivilleri yerlerinden etmeyin

  Rule Picture
 • 9

  Sivillerin mülklerine saygılı olun. Yağma ve hırsızlık yapmayın.

  Rule Picture
 • 10

  Kadınlara saygılı davranın. Kimseye tecavüz etmeyin ve cinsel 12 istismarda bulunmayın ve cinsel istismar ile tecavüze göz yummayın.

  Rule Picture
 • 11

  Çocukları koruyun. Onları silah altına almayın ve savaşlarda kullanmayın.

  Rule Picture
 • 12

  Sağlık personeline, hastanelere ve ambulanslara saygılı davranın Kızılay ya da Kızılhaç gibi koruyucu sembolleri kötü niyetli kullanmayın.

  Rule Picture
 • 13

  İhtiyaç duyan sivillere tarafsız insani yardım götürülmesine müsaade edin.

  Rule Picture
 • 14

  Bu kararları uygulamaya koyun. Düşman göstermese bile siz bunlara saygı gösterin. Silahlı çatışma hukukunu ihlal eden misillemelerde bulunmayın.

  Rule Picture
 • 15

  Bu esasları ihlal etmeyin. İhlal edilmesi halinde komutanınıza haber verin. İhlaller uluslararası standartlara uygun olarak soruşturulmalı ve cezalandırılmalıdır.

  Rule Picture

İndir

Bu ki̇tapçiklar Cenevre Çağrısı tarafından silahlı devlet-dışı aktörlerin savaşçıları arasında insani normları yaymak için kullanılmaktadır

Child Protection Icon

Çocukların korunması

Booklet
Landmine Icon

Karamayınlarının yasaklanması

Booklet
Humanitarian Norms

İnsancıl normlar

Booklet
Download

Cinse Dayalı Sorunlar

Booklet

Bu posterler Cenevre Çağrısı tarafından silahlı devlet-dışı aktörlerin savaşçıları arasında insani normları yaymak için kullanılmaktadır

Child Protection Icon

Çocukların korunması

Booklet
Landmine Icon

Karamayınlarının yasaklanması

Booklet
Humanitarian Norms

İnsancıl normlar

Booklet
Download

Cinse Dayalı Sorunlar

Booklet

Sivil nesneleri ya da kamu mallarını hedef almayın

Treat People Humanely

Sivilleri hedef almayın ve onlara saldırmayın

Treat People Humanely

Denetim altına aldığınız herkese insanca müamele edin

Treat People Humanely

Sağlık personeline saygı duyun ve onları koruyun

Treat People Humanely

Yasak silahları ya da yasal olmayan savaş yöntemlerini kullanmayın

Treat People Humanely

Çocukları silah altına almayın ve onları silahlı çatışmalarda ve çarpışmalarda kullanmayın

Treat People Humanely

Cinsel şiddet suçu işlemeyin ya da yapılmasına izin vermeyin

Treat People Humanely

Cinsel şiddet suçu işlemeyin ya da yapılmasına izin vermeyin

Treat People Humanely

Ayırım gözetmeksizin bombalama yapmayın

Treat People Humanely

Okulları ve üniversiteleri askeri amaçlı kullanmayın

Treat People Humanely

18 yaşın altındaki çocukları gönüllü bile olsalar asla silahlı çatışmalarda kullanmayın ve silah altına almayın

Treat People Humanely

Çocukları korunmak için elinizden geleni yapın

Treat People Humanely

BİZ KİMİZ

Who we are

Cenevre Çağrısı si̇lahli i̇ç çatişmalarda sivillerin korunmasının iyileştirilmesine kendini adamış bir sivil toplum kuruluşudur. Sivillere savaşın kurbanı olduktan sonra yardım etmekten ziyade, Cenevre Çağrısı sivillerin silahlı çatışmaların ciddi sonuçlarının acısını çekmeye başlamadan müdahele etmeye ve önlem almaya odaklanır.

Günümüzün silahlı çatışmalarının büyük kısmı Devletler arasında değildir. Çatışmalar daha çok Devletlerin bir ya da birden çok silahlı gruba karşı savaşı şeklindedir. Bu nedenle önleyici tedbirler bu gruplara da odaklı olmalıdır.

Cenevre Çağrısı silahlı gruplarla diyalog geliştirip onları bu kurallara uymaları için insani anlaşma imzalamaya teşvik eder. Bu gruplara ettikleri taahhütü yerine getirebilmemeleri için yardım eder ve onları bu taahhütleri için düzenli olarak gözleyip takip eder.


Kurum esas dört tematik alana odaklanmaktadir:

 • Çocukların silahlı çatışmalarda korunması, özellikle silahlı çatışmalarda kullanılmasına karşı mücadele
 • Cinsel şiddetin ve tecavüzün bir savaş silahı olarak kullanılmasının yok edilmesi
 • Antipersonel mayınların kullanımının yasaklanması
 • Silahlı devlet-dışı aktörlerin Uluslararası İnsancıl Hukukuna riayet etmeleri